Personlig information

Personlig information som du ASMUSSEN-FASHIONLAND.COM lämnar i samband med den passerade på något sätt till någon tredje part förvärvet. All information som du har lämnat in, säkert lagrat i elektronisk form och är bara till betrodda medarbetare i ASMUSSEN-FASHIONLAND.COM.
I samband med det elektroniska betalnings Shop Inget konto eller kreditkortsinformation. Datakommunikationen i elektronisk betalning via Paypal betalning gateway server. Denna datakommunikation sker med största säkerhet genom en krypterad SSL-anslutning enligt kraven i Paypal.

Övriga uppgifter som namn, adress, telefonnr. och e-post är skyldiga att göra produkten och den elektroniska kommunikationen med dig. Phone. hur din unika kund används. Denna information lagras minst under garantiperioden. Likaså finns det ett register över IP-adressen från vilken jobbet är avslutat. Denna registrering används endast i fall av bedrägliga beställningar. Hoax order till polisen.